Baza Paliw

Apexim AB Baza Paliw

Apexim AB prowadzi działalność w zakresie magazynowania oraz tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw płynnych. Działalność ta realizowana jest w ramach nowoczesnej bazy paliw usytuowanej w Mirostowicach Dolnych, dzięki której możliwe jest oferowanie usług tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych

47.000 m3

Nowoczesne rozwiązania

Baza posiada nowoczesny terminal załadunkowy, na którym znajdują się linie do oddolnego nalewu autocystern dla produktów Pb 95, Pb 98 i ON wraz z elektronicznym systemem dozowania biokomponentów (bioetanol, estry kwasów tłuszczowych). Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii prędkość nalewu wynosi 2 500 l/minutę.

W latach 2008-2009 Apexim rozbudował swoją bazę paliw o dwa zbiorniki o pojemności 20.000 m3 każdy, z przeznaczeniem na usługi magazynowania oraz tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw dla producentów i importerów paliw płynnych. Obecnie baza dysponuje łączną pojemnością około 47.000 m3. Inwestycja pozwoliła na pokrycie niewystarczających pojemności magazynowych w Polsce z przeznaczeniem na zapasy obowiązkowe.

2 500
litrów na minutę

W ramach tej rozbudowy został zrealizowany w 2010 roku projekt budowy innowacyjnego parku zbiorników benzynowych,
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Baza Paliw Sp. z o.o. ul. Lwowska 25 65-225 Zielona Góra NIP: 9731021352 REGON: 361277816 BDO: 000066448

Baza Paliw ul. Kolejowa 52 68-206 Mirostowice Dolne tel. / fax +48 68 374 30 80

Certyfikat ISO 14001:2015                                  Certyfikat BS OHSAS 18001:2007


Wykaz przedsiębiorstw, którym Baza Paliw Sp. z o.o. świadczyła w ciagu ostatnich 12 m-cy usługi magazynowania i przeładunku

(zgodnie z art. 4 ba ust 1 i 2 Prawo energetyczne)

  


Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych wynikająca z ustawy prawo ochrony środowiska (art. 261, ust. 5 pkt 1) Informacja.pdf

Polityka środowiskowa i BHP

OWS – ogólne warunki współpracy


Ważne strony:

Gwarantujemy 100% jakość naszych paliw!