Działalność charytatywna

Apexim AB od lat prowadzi działalność charytatywną wspierając indywidulane osoby potrzebujące, fundacje, organizacje, instytucje i jednostki administracji lokalnej z obszarów, na których firma prowadzi działalność biznesową. W 2013 r. Apexim AB założył Grupę Organizacji Pożytku Publicznego
„Pomoc potrzebującym im. Adama Baranowskiego” upamiętniającą Założyciela i Prezesa firmy.
Firma współpracuje też z Fundacjami: Mam Marzenie oraz Sedeka.


Pomoc potrzebującym im. Adama Baranowskiego

Nasze działania

Fundacje


Apexim AB
ul. Lwowska 25
65-225 Zielona Góra

Kierownik
Joanna Sokołowska
tel. 600 399 032
fax: 68 325 46 49
e-mail: ADRES EMAIL

Gwarantujemy 100% jakość naszych paliw!