Przetargi

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie przebudowy budynku handlowego stacji paliw nr 1 w Sękowicach 19A gm. Gubin, powiat krośnieński, woj. lubuskie.

Inwestorem zadania inwestycyjnego jest : Apexim AB Paliw Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-225), ul. Lwowska 25..

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki:


Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac obejmujących :

1. Przebudowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 285 na działkę 104/17 wraz z remontem części drogi wojewódzkiej nr 285 w Sękowicach gm. Gubin – na podstawie projektu budowlanego do zgłoszenia

2. Budowę parkingu, przebudowę istniejących dróg wewnętrznych wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem zewnętrznym i hydrantem na działkach 107/17, 104/16 104/11 w Sękowicach gm. Gubin– na podstawie projektu budowlanego do pozwolenia na budowę.

Inwestorem zadania inwestycyjnego jest : Apexim AB Paliw Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-225), ul. Lwowska 25..

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki:
Gwarantujemy 100% jakość naszych paliw!