Przetargi

Data ogłoszenia 07.03.2023

Zaproszenie do złożenia oferty na prace projektowe i usługowe dotyczące przebudowy i rozbudowy stacji paliw w Osinowie Dolnym gm. Cedynia powiat Gryfino zlokalizowanej obecnie na działce 118/10 oraz niezbędne załączniki

Data zakończenia składania ofert 03.04.2023


Data ogłoszenia 11.01.2023

Zapraszamy do składania ofert na  :

Budowę instalacji kanalizacji deszczowej odwadniającej istniejące studnie nazbiornikowe zlokalizowane na działce nr 217/2 obr. 9930 przy ul. Fabrycznej 3 w Zielonej Górze

Inwestorem zadania inwestycyjnego jest :

Apexim AB Paliwa Sp. z o.o.  z siedzibą w Zielonej Górze (65-225), ul. Lwowska 25

Data zakończenia składania ofert 31.01.2023